Swami Samarath Tarak Mantra – The Best – #1

Swami Samarath Tarak Mantra Tarak Mantra नि:शंक हो निर्भय हो मना रे, प्रचंड स्वामीबळ पाठीशी रे, अतर्क्य अवधुत हे स्मरणगामी, अशक्य ही शक्य करतील स्वामी, जिथे स्वामीपाय तिथे न्युन काय,…

0 Comments
Close Menu