Marathi Kavita – आईचे मनोगत- #369 – The Best

Marathi Kavita – आईचे मनोगत

उंचाविलीस कुटूंबाची मान
वाढविलीस पराण्याची शान
कूस माझी ती धन्य धन्य जाहली
जागेपणी का असी स्वप्न मी पाहीली
तशीच मिळाली पत्नी तुजला सोशीक आणि गुणी
संसारी तू सुखी जाहला दोन फुले पाहूनी
अशिच वाटो तूझी किर्ती मीळो तुला मान
वैभवाची वेल ही गगनी जावो कधी न पडो वान
तुझ्या भूषणी धन्य जाहले कुटुंब आपूले सारे
जीवनी तुझ्या वहात राहो सुगंधीत वारे
कष्टाचे हे सार्थक झाले जन्म धन्य झाला
आनंदाश्रंनी बप हा माया र भरुन आला

Leave a Reply

Close Menu